logo EU

Obec Korňa

Názov projektu:                              Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

                                                          prostredníctvom obstarania kompostérov

Kód projektu ITMS2014+:             NFP310010L130

Predmet:                                          Záhradný kompostér, 1050 l, cca 28 kg, 794 ks

 

Obec Korňa začína od 30.11.2018 s rozvozom kompostérov pre svojich obyvateľov BEZPLATNE. Podmienkou prevzatia je preukázanie sa občana platným občianskym preukazom potvrdzujúcim trvalý pobyt v obci. Občan pri podpise zmluvy o výpožičke kompostérov prevezme zabalený kompostér, kópiu zmluvy o výpožičke, návod na obsluhu a príručku pre správne kompostovanie.

Štefan Belko
starosta obce

Návod_na_obsluhu_kompostérov.pdf793.98 KB

Základné pravidlá kompostovania Najčastejšie chyby pri kompostovaní

Späť