Pozícia: Učiteľ/ka pre 2. stupeň ZŠ, nemecký jazyk

Úväzok: čiastočný úväzok na 60 %, zástup počas MD

Dátum nástupu: 1.9.2018

 

Požiadavky:

VŠ vzdelanie II. stupňa, podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

Ďalšie požiadavky:

  • ovládanie štátneho jazyka, cudzieho jazyka

  • Word, Excel – mierne pokročilý; internet

Zoznam požadovaných dokladov:

1. Žiadosť o prijatie do zamestnania

2. Profesijný životopis

3. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

4. Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

Všetky potrebné doklady zašlite poštou na adresu:

Základná škola Korňa, Ústredie 533, 023 21 Korňa

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 24.8.2018

Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Platové podmienky:

  • podľa platových taríf PZ a OZ a zvýšení platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1. septembra 2017

 

Pozícia: Školský psychológ

Úväzok: čiastočný úväzok na 60%

Dátum nástupu: 1.9.2018

Požiadavky:

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
1. v študijnom programe psychológia
2. učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia v kombinácii s druhým aprobačným predmetom a absolvovanie štvorsemestrálneho špecializačného vzdelávania školskej psychológie poskytovaného vysokou školou.

Ďalšie požiadavky:

  • ovládanie štátneho jazyka, cudzieho jazyka
  • Word, Excel – mierne pokročilý; internet 

Zoznam požadovaných dokladov:

1. Žiadosť o prijatie do zamestnania

2. Profesijný životopis

3. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

4. Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

Všetky potrebné doklady zašlite poštou na adresu:

Základná škola Korňa, Ústredie 533, 023 21 Korňa
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania : 24.8.2018
Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Platové podmienky: podľa platových taríf PZ a OZ a zvýšení platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1. septembra 2017