Posviacka20151004Pridaný program akcie.

pdfPosviackaProgram20151004.pdf187.28 KB