Základná škola Korňa, ŠSZČ, detský klub, Materská škola Korňa

Vyhlásenie 8.ročníka súťaže vo výtvarnom prejave detí na tému:

„Iskra – posol plameňa“

Generálny sekretár DPO SR, prezident HaZZ, OV DPO Čadca, OR HaZZ Čadca v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom Korňa, ZŠ Korňa, MŠ Korňa vyhlasujú túto súťaž vo výtvarnom prejave detí v troch vekových kategóriách:

1. Kategória – veková hranica do 9 rokov (dolná hranica nie je stanovená)

2. Kategória – veková hranica od 10 do 12 rokov

3. Kategória – veková hranica od 13 do 15 rokov

- Časový plán súťaže od 1.4.2011 do 20.5.2011 (práce sa odovzdajú výboru DHZ Korňa)

- Z každej kategórie budú prostredníctvom komisie mládeže DHZ Korňa vybrané 3 práce a odoslané na OV DPO Čadca

- Najlepší a najusilovnejší budú odmenení vecnými cenami a pozvaní na trojdňový detský tábor v rámci mikroprojektu Korňa – Staré Hamry, priateľstvo a spolupráca

- Na výtvarných prácach je potrebné uviesť meno autora, vek autora, adresa školy

S priateľským pozdravom výbor Dobrovoľného hasičského zboru Korňa

V Korni 26.3.2011