poslednaveceraPrajem vám milostiplné prežitie Veľkej noci, sviatkov jari a vzkriesenia.

"V prvý deň po sobote veľmi včas ráno šli k hrobu a niesli vonné veci, ktoré boli pripravili. Ale kameň našli odvalený od hrobu a keď vošli doň, nenašli telo Pána Ježiša. Keď boli nad tým v rozpakoch, ajhľa, dvaja mužovia vo skvúcom rúchu zastali si vedľa nich a keď sa preľakli a sklopili zraky k zemi, povedali im títo mužovia: Čo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet Ho tu, ale vstal."