Pozvánky

pozvánka na trhy

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa budú konať

v sobotu  16. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať

v sobotu  30. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h.

Informácie_pre_voliča.pdf246.70 KB

Zbierka_zákonov_2019.pdf143.47 KB

Späť