Pozvánky

Poznaj obec

 

Prosíme občanov o trpezlivosť, nakoľko nastala v obci snehová kalamita. Obec Korňa sa stará o zimnú údržbu ciest v úseku cca 70 km, neustále pracujú dva traktory podľa harmonogramu zimnej údržby. Jeden cyklus trvá 6 až 7 hodín podľa množstva napadnutého nového snehu.

Ďakujeme za pochopenie.

                                                                                                         Ing. Marianna Bebčáková
  starostka obce